Recycling, circulariteit en duurzaamheid

Het doel van de educatieve en circulaire DIYourself Pakketten is kinderen op een laagdrempelige manier te activeren. Op een leuke manier bezig zijn met techniek en spelenderwijs aan de slag gaan met onderwerpen zoals recycling, circulariteit en duurzaamheid. Kinderen gaan op een andere manier denken over afval en afvalstromen. Wat is afval? Kunnen we het hergebruiken? Of kunnen we er iets anders leuks of nuttigs mee doen?

Het leuke aan het pakket is dat het materiaal zelf grotendeel bestaat uit afval in de vorm van een (volledig schoongemaakte) gebruikte PET fles. Afgelopen jaar hebben we 150.000 petflesjes gered van de verbrandingsoven om deze nu in te zetten als flessenpost.

Op school, de bso of gewoon thuis

Flessenpost is een vorm van communiceren waarbij een boodschap in een fles naar een onbekende ontvanger wordt opgestuurd via het water. Via water is nu juist niet de bedoeling, maar de boodschap is des te relevanter. 

Het pakketje in de vorm van een petfles is ontwikkeld om individueel of met een paar anderen ‘petpret’ te maken op school, bso of thuis. Dit kan prima ingezet worden als huiswerkopdracht over duurzaamheid, circulariteit of afval. 

Het pakket  bestaat uit een petflesje met daarin een te maken knutselwerk, diverse challenges, een vlogje via PetPretTv en weetjes. Leuk, leerzaam en actie is het motto. Je kunt zoveel flesjes bestellen als je wilt.

Katapult bouwen knutselen technisch recycling plastic pet
Sopslang flessenpost techniek duurzaam recyclen

Nederland circulair

In 2050 moet heel Nederland circulair zijn. Een forse ambitie die komende jaren steeds meer aandacht krijgt. We zijn natuurlijk al volop bezig, maar er moeten nog veel stappen gezet worden. Zeker als je R-ladder van circulaire economie in ogenschouw neemt.

Het allerbelangrijkste vinden wij dat we de kinderen van nu daarin op een actieve, positief en vooral prettig manier in meenemen. Zij zijn tenslotte de generatie die in de toekomst het verschil gaan maken om ook daadwerkelijk de circulaire economie te laten draaien.

2050 Nederland circulair R-ladder circulaire economie kinderen generatie toekomst

Het verschil voor de toekomst

Wij hebben de overtuiging als we kinderen nu op een laagdrempelig manier bewust te maken en spelenderwijs te activeren, dit het verschil voor de toekomst maakt. De PRETfactor is daarbij voor ons het vertrekpunt, waarmee de impact wordt vergroot.

Daarnaast vinden we dat wij ook het voorbeeld moeten geven door de PetPretPakketten samen te stellen met zoveel mogelijk eerder gebruikte grondstoffen. Deze verwerven we door ‘urban mining’, waarmee we onze boodschap ook breder in de samenleving laten zien.

Steun het goede doel!

Van elke petfles die we voor onze Flessenpost en PetPretPakketten gebruiken doneren we €0,25 aan Stichting Leergeld.

Leergeld laat kinderen weer meedoen! Kinderen gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kan er vaak een (tweedehands) fiets of computer geregeld worden als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

RETHINK | REDUCE | REUSE | RECYCLE educatief circulariteit techniek duurzaamheid afval
Pet pret pakket recyclen duurzaamheid educatie leerzaam
Flessenpost pakketen duurzaamheid circulair denken zwerfafval